OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z „Ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych) klient ma prawo zażądać dostępu do przechowywanych przez nas danych; prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia; prawo do przenoszenia swoich danych i wszystkich innych, dla których można znaleźć informacje w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Korzystając ze strony internetowej w dowolnej formie, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez nas w związku z realizacją zamówienia lub w celach marketingowych, a także przez firmy kurierskie w związku z logistyczną dostawą i płatnością za zamówione produkty.

VERA ITALIAN Ltd. gromadzi wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia lub subskrypcji - imię i nazwisko, telefon, e-mail (w celu otrzymywania newslettera - wiadomości marketingowych), a także adres wysyłki. Są to tylko dane do celów przetwarzania i realizacji zamówienia. W żaden sposób nie udostępniamy tych informacji osobom innym niż firmom logistycznym (www.speedy.bg i www.econt.com) wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki. Zapewniamy możliwość otrzymywania newslettera za pośrednictwem wiadomości e-mail (na żądanie) w celu uzyskania informacji o nowych produktach, zniżkach i ofertach indywidualnych. W dowolnym momencie można zaprzestać ich otrzymywanie, kontaktując się z nami lub naciskając raz przycisk rezygnacji z subskrypcji, który jest dostępny w każdym otrzymanym od nas e-mailu (z wyjątkiem wiadomości związanych z przyjęciem zamówienia, tzw. e-maila transakcyjnego). Dane są przechowywane przez 5 lat w przypadku zrealizowanego zamówienia, a w przypadku niezrealizowanego zamówienia są usuwane jak najszybciej. Subskrybując powiadomienia od nas, Twój adres e-mail jest przechowywany przez wybrany przez Ciebie okres - w dowolnym momencie możesz usunąć dane poprzez automatyczne anulowanie subskrypcji poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku anulowania subskrypcji. VERA-ITALY.pl korzysta z Google Analytics i Facebook Pixel, usług analityki internetowej świadczonych przez Google Inc. i Facebook Inc., aby polepszyć analizę korzystania z witryny. W tym celu Google Analytics i Facebook używają plików cookie - plików tekstowych, które są przechowywane na twoim komputerze.

W dowolnym momencie na prośbę klienta usuniemy wszystkich przechowywanych przez nas danych, z wyjątkiem transakcji finansowych (5 lat zgodnie z rozporządzeniem nr H-18 z 13.12.2006), danych dotyczących dostawy, gwarancji lub innych warunków, do których jesteśmy zobowiązani zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

W związku ze stosowaniem rozporządzenia (UE) 2016/679 chcielibyśmy poinformować, że przed i po jego wejściu w życie nie ma różnicy w umowach zawartych między stronami, nasze ogólne warunki (z wyjątkiem części dotyczącej rozporządzenia) są takie same, a prawa klienta pozostają bez zmian - klient ma pełną kontrolę nad danymi. Nie zbieramy innej informacji i nie stosujemy innych metod kontroli danych - w dowolnym momencie można skontaktować się o usunięcie swoich danych (poprzez anulowanie subskrypcji lub powiadomienie nas w określony sposób) lub edycję ich, jak zazwyczaj.

Ochrona, przetwarzanie, edycja i usuwanie danych
Twoje dane (imię i nazwisko, telefon, e-mail) są chronione przez algorytm AES-256 i korzystają z szyfrowania zachowującego format (FPE), standardu NIST SP 800-38G. Są przetwarzane tylko przez określonych pracowników posiadających uprawnienia do pracy z danymi osobowymi, za pośrednictwem bezpiecznego środowiska pracy. Po otrzymaniu prośby o edycję są one stosowane jak najszybciej. Na żądanie usunięcia danych są one niszczone w ciągu 20 minut w godzinach pracy przez bezpośrednie usunięcie w bazie danych i nie są przechowywane w archiwach ani w innych miejscach. W przypadku transakcji finansowych jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów przez okres określony przez właściwy organ. Przechowujemy dane przez okres 5 lat, w związku z przedstawieniem gwarancji, roszczenia o odszkodowanie lub innych przypadków, w których dane mogą zostać wykorzystane.

Ochrona, przetwarzanie, edycja i usuwanie danych
Dane klientów (imię i nazwisko, telefon, e-mail) są chronione przez algorytm AES-256 i korzystają z szyfrowania zachowującego format (FPE), standardu NIST SP 800-38G. Są przetwarzane tylko przez określonych pracowników posiadających uprawnienia do pracy z danymi osobowymi, za pośrednictwem bezpiecznego środowiska pracy. Po otrzymaniu prośby o edycję są one stosowane jak najszybciej. Na żądanie usunięcia danych są one niszczone w ciągu 20 minut w godzinach pracy przez bezpośrednie usunięcie w bazie danych i nie są przechowywane w archiwach ani w innych miejscach. W przypadku transakcji finansowych jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów przez okres określony przez właściwy organ. Przechowujemy dane przez okres 5 lat, w związku z przedstawieniem gwarancji, roszczeniami o odszkodowanie lub innych przypadków, w których dane mogą zostać wykorzystane.

DEKLARACJA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zapewniamy formę zgody w związku z przetwarzaniem lub dostawą zamówienia lub subskrypcji na powiadomienie e-mailem. Jeśli klient się z tym nie zgadza, niestety nie ma możliwości przetworzenia zamówienia lub otrzymywania newslettera. W takim przypadku nie należy korzystać z witryny w żadnej formie.

„Wyrażam wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez VERA ITALIANA Ltd. w związku z przetwarzaniem i realizacją zamówienia lub otrzymywania newslettera, które zostaną przekazane wybranym przeze mnie partnerom logistycznym -„ Speedy ”AD lub„ Econt Express ”Ltd. Zdaję sobie sprawę z charakteru dostarczenia danych, a także z pełnych konsekwencji tego przekazania i jestem świadomy moich praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679.

Zapisz się aby otrzymywać wiadomości o ZNIŻKACH!

Wprowadź e-mail: